Konwój firmowy z firmą Potwory i Spółka :).

Konwój z firmą Potwory i Spółka :).
Konwój ten jest konwojem zamkniętym dwóch firm :),
spotkają się firmy HDS i [P & S] :).


Ładunek: Wybór każdej z firm

Data: 12.12.2015

Miejsce zbiórki: SZEGED -> SPEDYCJA LKW

Godzina spotkania: 20:00
Start Konwoju : 20:30

TS eventu to : 37.187.192.160

Kanał : Spontaniczne konwoje / konwój

TRASA KONWOJU:
Szeged -> Pecs -> Graz -> Klagenfurt -> Innsbruck -> Munchen -> Kassel -> Dortmund -> Duisburg -> Calais -> Southampton -> Plymouth

UPRZEJMIE PROSIMY O USTAWIENIE SOBIE TRASY (ZDJĘCIE PONIŻEJ) NA GPS 😀

Zasady Konwoju:
1. Nie wyprzedzamy prowadzącego konwój

2. Maksymalna prędkość jazdy – 80 km/h (autostrady) / 70 km/h (drogi krajowe, jednopasmowe)

3. Zachowujemy odstępy między pojazdami

4. Sygnalizujemy wszystkie manewry drogowe i przestrzegamy zasad ruchu drogowego

5. Postoje są ustalane po zgłoszeniu się dużej liczby graczy i odbywają się w sposób nie przeszkadzający innym graczom (przerwy 10-15 minutowe)

6. Uczestników obowiązuje kultura zarówno na czacie jak i kanale TS

7. Nie przeszkadzamy innym graczom nie uczestniczącym w konwoju

8. Zakazuje się reklamowania i zachęcania graczy do przystąpienia do spedycji biorących udział w konwoju. Chcemy miło spędzić czas. Konwój to nie ,,miejsce na Twoją reklamę”

9. Nie obrażamy firm biorących udział w konwoju i nie wywołujemy konfliktów. Odnosimy się z szacunkiem do innych spedycji

10. Kierowcy należący do spedycji jadą razem z innymi kierowcami ze swojej firmy (chyba, że jej przewodniczący zdecyduje inaczej)

11. Gracze nie będący w spedycji jadą na końcu konwoju.

 

ETS2